Communicatie

Alle officiële communicatie gebeurt via de algemeen coördinator (info@soccerstars.be) of 0474/959070.

Elke activiteit heeft een extra lokale coördinator. U kan steeds bij hem/haar terecht voor alle opmerkingen, vragen, verzuchtingen. Zo kunnen we snel bijsturen om de kwaliteit continu te garanderen.

Inschrijvingen

Je kan enkel inschrijven voor een volledige lessenreeks, kampweek of event tenzij dit voor aanvang van de activiteit per mail via info@soccerstars.be anders werd afgesproken.

Inschrijvingen kunnen uitsluitend via de website gebeuren. Een inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige bedrag. Bij een inschrijving op de wachtlijst dient de betaling pas te gebeuren nadat er een plaats is vrijgekomen.

De toekenning van een vrijgekomen plaats gebeurt volgens datum. Wie eerst op de wachtlijst stond, krijgt de eerste kans om in te schrijven (FIFO). Ouders worden per telefoon/per mail verwittigd dat er een plaats is vrijgekomen.

Na de reservering d.m.v. het online tool krijgt u een mailtje met de betalingsmodaliteiten. Hierop staan de inschrijvingsbijdrage (berekening + kortingen) en de op de overschrijving te vermelden mededeling. U kan ook meteen betalen via een QR code.

U heeft 7 werkdagen de tijd om de betaling uit te voeren. Zo niet zal uw plaats opnieuw worden vrijgegeven.

Deelnemers die hun inschrijving niet wensen te bevestigen worden verzocht dit zo snel mogelijk door te geven. Voor reservekandidaten worden zo onnodig lange wachttijden vermeden.

Soccer Experience Studio behoudt zich het recht om een deelnemer te weigeren. Wanneer een deelnemer geweigerd wordt tijdens een activiteit, zullen de resterende activiteit dagen pro rata terugbetaald worden.

Kledij

U kan bij het aanmaken van een inschrijving een kledij maat kiezen. Indien u geen kledij maat heeft gekozen 21 kalenderdagen voor de start van de activiteit behoudt Soccer Experience Studio het recht om zelf een kledij maat uit te kiezen. Kledij is in dat geval niet inruilbaar.

Kledij voor een Soccer Stars Camp & Soccer Stars lessenreeks is enkel inruilbaar op de eerste dag van de activiteit en in originele verpakking. Kledij wordt steeds teruggebracht naar de lokale verantwoordelijke van de activiteit.

De t-shirt (incl.) voor een Soccer Stars voetbalreis wordt voor de reis verstuurd naar je thuisadres.

Kortingen

De korting voor Soccer / Red Stars Camps / Voetbalreis is enkel geldig gedurende een welbepaalde voorrangsperiode indien de kinderen ingeschreven zijn in de Soccer / Red Stars lessenreeks in het lopende schooljaar of Soccer / Red Stars Camp van het afgelopen kampjaar.

De korting voor Soccer / Red Stars Camps / Voetbalreis is persoonsgebonden en enkel geldig bij kampinschrijvingen.

Wie deelneemt aan een Red Stars lessenreeks en een CP attest kan voorleggen, krijgt na afloop van de lessenreeks 50% terugbetaald in een waardebon.

Annulering

Bij te weinig inschrijvingen kan een activiteit geannuleerd worden. Wij betalen u in dit geval het reeds betaalde inschrijvingsgeld terug via een waardebon in het spaarpotje.

Voor een annulering voor 21 kalenderdagen, zonder geldig doktersattest, voor aanvang van een Soccer / Red Stars camps zal het inschrijvingsgeld kosteloos terugbetaald worden in de vorm van een waardebon. Indien u dit niet wenst in de vorm van een waardebon, wordt er een administratiekost van €10 aangerekend.

Voor een annulering van 3 of meer opeenvolgende dagen voor een Soccer Stars camps wegens ziekte, met geldig doktersattest, ontvangt u een waardebon voor een volgende activiteit t.w.v. 25 euro/ziektedag. De eventuele kost van de warme maaltijd en kledij kan niet verrekend worden in de waardebon. Enkel doktersbriefjes die we tijdens de kampweek ontvangen, zijn geldig. Daarna is het niet meer mogelijk om de waardebon aan te vragen.

Voor een annulering binnen 21 kalenderdagen, zonder geldig doktersattest, voor aanvang van een Soccer / Red Stars camps zal er 30 euro kost + de eventuele kost van de warme maaltijd aangerekend worden. Voor het resterende bedrag ontvangt u een waardebon voor een volgend Soccer Stars camps/lessenreeks t.w.v. het resterende bedrag. Terugbetalingen zijn niet mogelijk voor een annulatie van een activiteit die binnen de 21 dagen van start gaat.

Voor een annulering van 3 of meer opeenvolgende woensdagen voor de Soccer Stars lessenreeks wegens ziekte, met geldig doktersattest, ontvangt u een waardebon t.w.v. 7 euro/ziektedag.

Voor een annulering binnen 21 kalenderdagen, zonder geldig doktersattest, voor aanvang van een Soccer / Red Stars lessenreeks zal er 30 euro kost aangerekend worden, bovenop de kost van de lessen die reeds voorbij zijn. Voor het resterende bedrag ontvangt u een waardebon voor een volgende activiteit. Terugbetalingen zijn niet mogelijk voor een annulatie van een activiteit die binnen de 21 dagen van start gaat.

Bij uitzonderlijke omstandigheden en bij overmacht behoudt de organisatie het recht om de annulatievoorwaarden aan te passen.

Voor een annulering van 3 of meer opeenvolgende dagen voor een Red Stars camps wegens ziekte, met geldig doktersattest, ontvangt u een waardebon voor een volgende activiteit t.w.v. 21 euro/ziektedag. De eventuele kost van de warme maaltijd kan niet verrekend worden in de waardebon. Enkel doktersbriefjes die we tijdens de kampweek ontvangen, zijn geldig. Daarna is het niet meer mogelijk om de waardebon aan te vragen.

Voor een annulering van 3 of meer opeenvolgende woensdagen voor de Red Stars lessenreeks wegens ziekte, met geldig doktersattest, ontvangt u een waardebon t.w.v. 7 euro/ziektedag. Indien deze annulering van de CP voordelen geniet, wordt de waardebon gehalveerd.

Voetbalreis annuleren

De volledige voetbalreis moet uiterlijk 60 dagen voor vertrekt volledig betaald zijn.

Wij adviseren om bij het boeken van de voetbalreis altijd een annuleringsverzekering af te sluiten. Elke deelnemers is zelf verantwoordelijk om eigen annulatieverzekering af te sluiten.

Indien je genoodzaakt bent om de reis te annuleren, dan vragen wij om zo snel mogelijk te verwittigen. De juiste datum van annulering wordt bepaald door de datum van ontvangst van de schriftelijke annulering. Wij hebben altijd een schriftelijke annulering nodig.

- Annulatie van boeking tot 60 dagen voor vertrek: het volledige bedrag wordt kosteloos teruggestort

- Annulatie vanaf 60 dagen tot en met 30 dagen voor vertrekt: 50% van de reissom wordt teruggestort

- Annulatie vanaf 30 dagen (inclusief) tot en met de dag van vertrek: geen terugbetaling mogelijk

Aansprakelijkheid

Alle deelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. Soccer Experience Studio vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en /of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

We vragen de medische info minstens 7 kalenderdagen vóór aanvang van de activiteit in te vullen in het persoonlijk profiel. Bij ontbrekende gegevens of na 7 dagen vóór aanvang van de activiteit kunnen we een correcte opvolging van de medische info niet garanderen.

Alle deelnemers dienen persoonlijk uit te kijken voor een reis-en annulatie verzekering. Ter plaatse wordt altijd beroep gedaan op de Europese ziekteverzekeringskaart.

Merk op: voor eventuele schade toegebracht in de toegewezen hotelkamer kan de deelnemer aansprakelijk gesteld worden. Indien er geen specifieke aansprakelijkheid kan aangewezen worden, zullen de kosten automatisch door de “gebruikers” van de kamer dienen betaald te worden. Er worden geen andere deelnemers toegelaten in de kamer. Het open laten van ramen en deuren die toegang geven tot de kamer is op eigen risico.

Fiscaliteit

Voor al uw kinderen die zijn ingeschreven voor de kleuterkampen ontvangt u automatisch een fiscaal attest. Dit wordt bezorgd aan het mailadres dat u hebt opgegeven bij de inschrijving. Het attest kan u downloaden na een activiteit via uw ouderdashboard.

Mutualiteit

Via uw mutualiteit kan u een tegemoetkoming verkrijgen. Na elke activiteit ontvangt u automatisch een volledig ingevuld deelname attest die u kan indienen bij de mutualiteit. Het attest kan u downloaden na een activiteit via uw ouderdashboard.

Kwaliteit

Mocht u toch opmerkingen/klachten hebben tijdens of na afloop van de activiteit, kan u deze ons steeds melden via info@soccerstars.be

Op regelmatige tijdstippen zal Soccer Stars de ouders via mail bevragen via een korte vragenlijst. Dit stelt ons in staat om de kwaliteit van dichtbij te bewaken.

We respecteren de maximumcapaciteit van de groepen en aanvaarden geen extra inschrijvingen boven ons intern bepaald maximum per activiteit. Zo bewaken we ons principe ‘ kleine groepen, grote fun’.

Privacy

De adresgegevens van de deelnemers komen terecht in het bestand van Soccer Experience Studio vzw. Soccer Experience Studio vzw gebruikt de door u aangeleverde persoonsgegevens uitsluitend voor de eigen activiteiten. De info zal gedeeld worden met de respectievelijke lesgevers van uw kind(eren) om hen maximaal te informeren. Verder gebruiken we deze info om contact op te nemen met ouders/voogd of andere verantwoordelijke voor het kind. We vragen de rijksregisternummers op van de ouder en deelnemer van een activiteit om u nadien de fiscale attesten te kunnen bezorgen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zolang uw kind binnen de doelgroep van onze activiteiten past zal u van ons informatie ontvangen. Van zodra we merken dat uw kind buiten de leeftijdscategorie valt zullen we al uw persoonsgegevens verwijderen.

Ouders die sneller de gegevens willen laten verwijderen  kunnen dat door een simpel mailtje met de vraag om verwijderd te worden uit de bestanden. (wet op de privacy van 8/12/1992)

Soccer Experience Studio vzw neemt foto’s en filmpjes van de activiteiten en de deelnemers. Deze kunnen gebruikt worden voor de website, sociale media, de brochure en/of publicitaire doeleinden. Indien u niet wenst dat een foto van uw zoon / dochter hiervoor gebruikt wordt, dient u dit via e-mail te communiceren naar info@soccerstars.be. Gelieve hierbij een foto van uw zoon/dochter te voegen zodat we weten om welke deelnemer het gaat. Uiteraard zullen we dit respecteren.

Akkoord

Door de betaling uit te voeren voor onze activiteit bevestigt u de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Soccer Experience Studio VZW
BE0769612945
Sint-Katharinastraat 54, 8501 Heule